Sân khâu trải thảm nỉ tại Nhà máy In Thông tấn xã VN

Đăng bởi Admin vào lúc 26/06/2021
Thi công trải thảm nỉ đỏ cho sân khấu tại Nhà máy In Thông tấn xã Việt Nam

Hình ảnh thi công trải thảm nỉ cho sân khấu tại Nhà máy In Thông tấn xã Việt Nam:

Bình luận